• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Батлан Хамгаалах Их сургуулийн оюутнуудад хүний эрхийн хичээл заав

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын хүний эрхийн боловсрол хариуцсан референт Г.Золзаяа 2018 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр Батлан хамгаалах их сургуулийн Аюулгүй байдлын сургуулийн нэг болон хоёрдугаар бүлгийн 200 гаруй оюутанд "Хүний эрх" сэдвээр лекц уншив. Тус сургалт нь БХИС-ийн Аюулгүй байдлын сургуулийн нийгэм, хүмүүнлэгийн арга зүйн өдрийн хүрээнд зохиогдож буй юм байна.