• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хүндэтгэх нь" сэдэвт олон нийтийн лекц зохион байгуулав. 2013.09.05