• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ерөнхий боловсролын сургуулийн засаглалд эцэг эхчүүдийн оролцоо (видео)