Жилийн төлөвлөгөө - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жилийн төлөвлөгөө

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
View file
ХЭҮК-ын 2018 оны хяналт шалгалт явуулах төлөвлөгөө
View file
ХЭҮК-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
View file
ХЭҮК-оос 2017 онд хийх хяналт шалгалт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
View file
ХЭҮК-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
View file
ХЭҮК-оос 2016 онд хийх хяналт шалгалт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
View file