Жил, хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Жил, хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

ХЭҮК-ын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
View file
ХЭҮК-ын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
View file
ХЭҮК-ын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
View file
ХЭҮК-ын 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан
View file
ХЭҮК-ын 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
View file
ХЭҮК-ын 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан
View file
ХЭҮК-ын 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
View file
ХЭҮК-ын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан
View file
ХЭҮК-оос 2014 онд хийсэн хяналт шалгалтын дүн мэдээ (2014 оны 10 дугаар сарын байдлаар)
View file
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан
View file