Зөрчлийн тухай хуулийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх үндэслэл - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"