• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зөрчлийн тухай хуулийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх үндэслэл