Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2018 оны үйл ажиллагааг багцлан мэдээлж байна - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"