Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"