Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн талаарх мэдээлэл - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн талаарх мэдээлэл

2019 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
View file
2018 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
View file
2017 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
View file
2016 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
View file
2015 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
View file
2014 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
View file