• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газрын албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

2015 оны 11 дүгээр сарын 17-нд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газрын ажилтан, албан хаагчдад "Хүний эрхэд суурилсан хандлага”, "Төрийн үйлчилгээ ба хүний эрх” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын дарга, хяналтын улсын байцаагч, улсын ахлах бүртгэгч зэрэг 20 хүн хамрагдав.