• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгуулав

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын ЕБ-ын МГХГС Мэргэд лаборатори сургуулийн 11, 12 дугаар ангийн 73 суралцагч нарт 2016 оны 04 сарын 18, 19-ний өдрүүдэд Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Хүний эрхэд суурилсан хандлага сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж ажиллаа.