• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Төрийн захиргаан дахь жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь” сэдвээр чадавхийг бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулав

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 2018-2021 онд хэрэгжүүлж буй "Монгол улсад мэргэжлийн иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь" төслийн хүрээнд аймаг бүрт 20 хүртэлх тооны жендэр, хүний эрхийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд одоогоор 3 аймагт ажиллаад байгаа билээ.
Уг төслийн хүрээнд жендэрийн тэгш байдлыг хангах, хүний эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих үйл ажиллагаандаа жендэрийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх чадавхийг нэмэгдүүлэх, төрийн албан хаагчийн манлайллыг бэхжүүлэх, ХЭҮК-ын ажилтнуудын чиг үүрэгтэй холбоотой мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 оны 8 дугаар сарын 28-30-нд дотоодын сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад ХЭҮК-ын 21 аймаг дахь төлөөлөл болон төвийн ажилтнууд оролцож, "Төрийн захиргаан дахь жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь”, "Төрийн албан хаагчийн манлайлал” сэдвээр лекц, мэдээлэл сонслоо.