• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Тусгаар тогтнолын талбай Засгийн газрын XI байр, V давхар

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх утас: 70 000 222, 51-262971, 51-262786

Бичиг хэргийн ажилтан: 51-262931

Сургалт: 51-262902, 51-262752

Сурталчилгаа: 51-262752

Гадаад харилцаа: 51-262915

Санхүү, шилэн данс: 51-262589

Даргын туслах: 51-266506

Факс: 51-262786

Цахим хуудас: www.nhrcm.gov.mn

Цахим шуудан: info@nhrcm.gov.mn

Facebook хуудас: www.facebook.com/nhrcm