Хэрэгжиж буй төслийн төсөв, санхүүгийн ил тод байдал - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хэрэгжиж буй төслийн төсөв, санхүүгийн ил тод байдал