• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүний эрхийн тухай ярилцъя" уулзалтыг "Сонгох эрх ба Залуусын оролцоо" сэдвээр зохион байгуулж байна"

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос "Нээлттэй нийгэм форум" ТББ-тай хамтран "Хүний эрхийн тухай ярилцъя" уулзалт арга хэмжээг 7 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Уг уулзалтыг сар бүр тогтмол зохион байгуулдаг уламжлалтай бөгөөд 2020 оны 06 дугаар сарын 18-нд "Сонгох эрх ба Залуучуудын оролцоо" сэдвээр цахим хэлбэрээр хийж байна. Уулзалтын бичлэгийг хүлээн авна уу. "Сонгох эрх ба Залуусын оролцоо" уулзалт