• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүний эрхэд суурилсан эрүүгийн хууль тогтоомжийн шинэчлэл" №16