• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цэцэрлэгийн багш нарт сургалт явуулав

Баянхонгор аймгийн 5 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонд 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр "Хүний эрхийн тухай ойлголт”, "Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”, "Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”-иар сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 60 минутын турш тухайн цэцэрлэгийн 14 багш ажилчид хамрагдлаа.