• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө" №23