Үндэсний хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ конвенц, захиргааны болон бусад шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар хүргүүлсэн санал - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Үндэсний хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ конвенц, захиргааны болон бусад шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар хүргүүлсэн санал

ХЭҮК-оос 2001-2017 онд гаргасан саналын тоон судалгааны мэдээлэл Хууль тогтоомжид өгсөн санал Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл Олон улсын гэрээ, конвенц Захиргааны шийдвэрт өгсөн санал Үйл ажиллагааны чиглэлээр   Он Хууль тогтоомжийн төсөл Санал ХЭҮК-оос илтгэлээр дэвшүүлсэн санал зөвлөмж Илтгэл хэлэлцээд гаргасан тогтоолд тусгасан санал Олон Улсын гэрээ, конвенцийг соёрхон батлах, түүнд нэгдэн орохыг дэмжих чиглэлээр гаргасан санал Олон Улсын гэрээний биелэлт, Засгийн газрын илтгэлийг боловсруулахад санал өгөх Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрт өгсөн санал зөвлөмж Бусад нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрт өгсөн санал зөвлөмж Судалгаа, шинжилгээний хүрээнд гаргасан санал зөвлөмж Нөлөөллийн үйл ажиллагаа, хамтран чиглэлээр гаргасан санал Хурал зөвлөгөөн чуулга-уулзалтаас гаргасан санал зөвлөмж Бүгд     2001 8 46             3 удаа- 20 2 удаа- 4     70     2002 8 15     1 удаа-1 1 удаа-4 1 удаа-1   11 удаа-47 5 удаа-7 1 удаа 8 83     2003 7 38 8   2 удаа-6 1 удаа-1 9 удаа-16 1 удаа-1 4 удаа-19 1 удаа-1 1 удаа 1 91     2004 3 14 21           7 удаа-81     116     2005 5 16 14   1 удаа-1 3 удаа-25     7 удаа-160 2 удаа-6   222     2006 8 29 19 8         4 удаа-57 3 удаа-22 2 удаа-60 187     2007 6 19 23   1 удаа-1       5 удаа-95 5 удаа-70 1 удаа-64 272     2008 6 13 35     2 удаа-11     4 удаа-61 4 удаа-24 1 удаа-47 191     2009 9 26 24           5 удаа 50 9 удаа-14   114     2010 7 9 48 8 2 удаа-2       3 удаа- 28 6 удаа-19 1 удаа-10 116     2011 3 19 7   1 удаа-1 1 удаа-11 8 удаа-17     16 удаа-40   95     2012 6 24 6 10         4 удаа-64 3 удаа-8 1 удаа-49 151     2013 17 111 13 13 2 удаа-9 1 удаа 17   1 удаа-1 4 удаа-31 9 удаа-55   237     2014 16 110 6 11 1 удаа-2 1 удаа-4 3 удаа-6 2 удаа-3 3 удаа-48 3 удаа-3   182     2015 20 168 19 16   2 удаа-3 4 удаа-5 1 удаа-1 2 удаа-17 1 удаа-2   216     2016 20 164 17 18       1 удаа-3 3 удаа-74 5 удаа-15   273     2017.10 сар 10 121 19     1 удаа-5 2 удаа-2   1 удаа-6 1 удаа-5 1 удаа-38 196   Нийт дүн 159 942 279 84 11 удаа-23 13 удаа-81 27 удаа-47 6 удаа-9 70 удаа-858 75 удаа-295 9 удаа-277 2811