Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа - Хүний Эрхийн Үндэсний комисс
  • "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

ХЭҮК-ын эрх бүхий ажилтны мэдээлэл

Нэр: Э.Мөнхзул

Албан тушаал: Референт

Холбоо барих утас: 51-262931

Цахим шуудан: e.munkhzul@nhrcm.gov.mn

Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Даваа-Баасан

10:00-15:00

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-2023
View file
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай 2018 оны байдлаар
View file
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 2018 оны байдлаар
View file
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай 2017 оны эхний хагас жилээр
View file
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 2017 оны эхний хагас жилээр
View file
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны тайлан
View file
2016 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
View file
"Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, тайлагнах, зарцуулах журам"-ыг хэрэгжүүлэх талаар АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж
View file
Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2015 он
View file
Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2014 он
View file
Комиссоос хийж гүйцэтгэх хяналт, шалгалтын жагсаалт 2016
View file
Комиссоос хийж гүйцэтгэх хяналт, шалгалтын жагсаалт 2015
View file
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Авилгатай тэмцэх чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны тайлан 2015
View file
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Авилгатай тэмцэх чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны тайлан 2014
View file
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Авилгатай тэмцэх чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны тайлан 2013
View file
Авилгатай тэмцэх газраас Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст 2017 онд өгсөн зөвлөмж
View file