• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

2019 онд 1,030 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн байна

ХЭҮК 2019 онд нийт 1,030 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Үүнээс утсаар 104, цахимаар 17, биечлэн 677 иргэнд, 19,212 минут буюу 320 цаг 12 минутын хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна.

Эдгээрээс Улаанбаатар хотод 129 иргэнд (2467 минут), орон нутагт 901 иргэнд (16,212 минут) тусламж үзүүлжээ.