• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

дүн шинжилгээ

Нийт 2 мэдээнээс 1-2-г харуулж байна

"Жижиг, дунд үйлдвэр дэх хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал: Худалдаа үйлчилгээ, ноос, ноолуурын салбар" судалгааг хэвлүүллээ

2017-12-04
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Европын Холбооны дэмжлэг, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын текникийн туслалцаатайгаар хувийн хэвшлийн салбараас ...