• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Зарлал

Нийт 143 мэдээнээс 81-120-г харуулж байна

“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЗАСАГЛАЛ БА ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХ” ШИЛДЭГ НИЙТЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛЭГ ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ БОЛЗОЛ

2016-12-13
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн сэтгүүлчдийн дунд "Байгаль орчны засаглал ба эрүүл аюулгүй орчинд ...

СУДАЛГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

2016-12-07
"Монгол Улсын хувийн хэвшлийн салбар дахь хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт” судалгаа Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс "Монгол Улсын ...

Иргэдэд хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх өдөрлөг зохион байгуулна

2016-11-28
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейгаас Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалыг 1948 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр батлан гаргасан ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын албаны Говьсүмбэр аймагт ажиллах ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай

2016-11-22
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ...

“Хүний эрхийн тухай ярилцъя” өглөөний уулзалтад урьж байна

2016-11-22
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Нээлттэй нийгэм форум ТББ-тай хамтран хүний эрхийн тулгамдсан асуудал, чухалчлагдаж буй сэдвийн хүрээнд төр, ...

Хүний эрхийн лекцид хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

2016-11-11
Хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлаар хүний эрхийн цуврал илтгэл хэлэлцүүлэг арга хэмжээг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, ...

“Хүний эрхийн тухай ярилцъя” өглөөний уулзалтад урьж байна

2016-10-14
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Нээлттэй нийгэм форум ТББ-тай хамтран хүний эрхийн тулгамдсан асуудал, чухалчлагдаж буй сэдвийн хүрээнд төр, ...

Хүний эрхийн лекцид хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

2016-09-19
Хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлаар хүний эрхийн цуврал илтгэл хэлэлцүүлэг арга хэмжээг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, ...

Захиргаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтын зар

2016-08-26
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИРГАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ ...

Захиргаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтын зар

2016-08-25
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЗАХИРГАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ ...

Хугацаат цэргийн хөдөлмөр эрхлэлтэд хийсэн судалгааны тайлан хэвлэгдлээ

2016-08-18
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын "Азийн бүс нутаг дахь албадан хөдөлмөрийн ажиллагаа” төслийн ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын албаны Дорноговь аймагт ажиллах ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай

2016-05-18
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ...

Хүний эрхийн цуврал лекцид хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

2016-04-11
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм форумТББ-тайхамтран хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлаар цуврал лекц, хэлэлцүүлэг арга ...

Хүний эрхийн лекцэд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

2016-03-01
Хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлаар хүний эрхийн цуврал илтгэл хэлэлцүүлэг арга хэмжээг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, ...

Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын зар

2016-02-16
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монголын Хуульчдын Холбооны Сургалтын хорооноос магадлан итгэмжилсэн хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 оны 02 ...

Хүний эрхийн лекцид хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

2016-01-19
Хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлаар хүний эрхийн цуврал илтгэл хэлэлцүүлэг арга хэмжээг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын албаны Архангай аймагт ажиллах ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай

2015-11-18
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ...

Хүний эрхийн лекцид хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

2015-10-12
Хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлаар хүний эрхийн цуврал илтгэл хэлэлцүүлэг арга хэмжээг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албанд ажилтан шалгаруулж авах тухай зар

2015-09-14
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго · ХҮНИЙ ...

“Хүнсний аюулгүй байдлын баталгаажилт ба Иргэдийн мэдэх эрх” сэдэвт өглөөний уулзалтад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

2015-06-16
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форум хамтран уламжлал болгон зохион байгуулж буй "Хүний эрхийн тухай ...

Хүний эрхийн лекцид хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

2015-06-12
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форум хамтран хүний эрхийн сэдвээр олон нийтийн илтгэл хэлэлцүүлэг арга хэмжээг 3 ...

“Химийн бодис бидний амьдралд” сэдэвт өглөөний уулзалтад оролцохыг урьж байна

2015-04-22
Та бүхнийг Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форум уламжлал болгон хамтран зохион байгуулж буй "Хүний эрхийн тухай ...

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага Хүний эрхийн Зөвлөлийн хараат бус шинжээчдийн ажлын байрны зар

2015-04-20
Хүний эрхийн Зөвлөлийн Ажлын алба Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Зөвлөлийн хараат бус шинжээчдийн дараах ажлын байранд өргөдөл ...

“Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй дэх хүний эрх” сэдвээр лекц уншина

2015-03-16
Монголын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй нийгэм форум хамтран хүний эрхийн цуврал илтгэл хэлэлцүүлгийг 2012 оноос эхлэн зохион ...

Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хугацаанд нь хүлээлгэн өгөв

2015-02-13
Тус Комиссын дарга, гишүүд, Ажлын албаны ажилтнууд нийт 23 албан хаагч Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны Архангай аймагт ажиллах ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай

2015-02-09
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ...

“Хүний эрхийн тусгал” сэдэвт гэрэл зургийн уралдааны удирдамж

2014-11-12
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих, хүндэтгэх, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх утга ...

“Хүний эрхийн хамгаалагч” шилдэг нийтлэл, нэвтрүүлгийн уралдааны удирдамж

2014-10-31
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих, хүндэтгэх хандлага, арга замыг нэмэгдүүлэх ...

"Хүний эрхэд суурилсан эрүүгийн хууль тогтоомжийн шинэчлэл" сэдэвт лекцэд урьж байна

2014-10-29
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй нийгэм форум хамтран 3 дахь жилдээ хүний эрхийн цуврал лекц арга ...

"Хүний эрхийн тухай ярилцъя" өглөөний уулзалтад урьж байна

2014-10-29
Та бүхнийг Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форум уламжлал болгон хамтран зохион байгуулж буй "Хүний эрхийн тухай ...

"Хүний эрхийн боловсролыг чухалчлан үзэх нь” сэдэвт илтгэл, хэлэлцүүлэгт урьж байна

2014-09-29
2014 оны 9 дүгээр сарын 30-ны 15.00 цагт Засгийн газрын XI байрны хурлын дугуй танхимд "Хүний эрхийн боловсролыг ...

"Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 13 дахь илтгэл"-ийг иргэд, олон нийтэд танилцуулах уулзалтад урьж байна

2014-05-12
Комисс "Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 13 дахь илтгэл"-ийг УИХ-д 2014 оны 3 дугаар ...

Хүний эрхийн цуврал лекцид оролцохыг урьж байна.

2014-04-22
Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форум хамтран 3 дахь жилдээ зохион байгуулж буй "Хүний эрхийн ...

“Иргэнд ээлтэй төрийн үйлчилгээ ба хүний эрх” сэдэвт өглөөний уулзалтад урьж байна

2014-04-16
Энэ удаагийн арга хэмжээ 2014 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 08:00 – 10:00 цагт "Иргэнд ээлтэй төрийн ...

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны Хэнтий аймагт ажиллах ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай

2014-04-08
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д "Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ...

Хүний эрхийн цуврал лекцид урьж байна.

2014-03-19
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форумын хамтран зохион байгуулдаг Хүний эрхийн цуврал лецкийн 2014 оны ...

Тендерийн урилга

2014-03-13
Огноо: 2014 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Оффисын тавилга худалдан авах тухай нээлттэй тендер ...

Хүний эрхийн ээлжит илтгэлд урьж байна

2014-02-18
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форумын хамтран зохион байгуулдаг Хүний эрхийн цуврал илтгэлийн 2014 оны ...

“Уугуул хүмүүсийн эрх малчдад хамааралтай юу?” сэдэвт Өглөөний уулзалтад урьж байна

2014-02-18
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй нийгэм форум хамтран 2013 оноос "Хүний эрхийн тухай ярилцъя" Өглөөний уулзалт арга хэмжээг ...

"Хүний эрхийн тухай ярилцъя" өглөөний уулзалтад урьж байна

2013-12-17
Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй нийгэм форум хамтран зохион байгуулж буй "Хүний эрхийн төлөө ярилцъя" өглөөний уулзалтад хүрэлцэн ...