• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Булган аймгийн Засаг даргад шаардлага хүргүүлэв

Булган аймгийн Булган сумын Тохижилт үйлчилгээний ангийн алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхэд хяналт шалгалтыг 2018 оны 12 дугаар сард зохион байгуулж илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар аймгийн засаг дарга Хүний эрхийн Үндэсний комиссын шаардлагыг хүргүүлэв.