• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨГ 30 ИРГЭНД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ӨГЛӨӨ

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Булган аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 2016 оны 04 сарын 15-ны байдлаар 30 иргэн хууль зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй үзүүлж ажилласан байна.