• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль хэрэгжиж эхлэх гэж байна

Монгол улсын Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль нь 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдаж 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх юм. дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.legalinfo.mn/law/details/15067?lawid=15067