• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Прокурорын газрын албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр Аймгийн Прокурорын газрын албан хаагчдад хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хүний эрхийн Үндэсний Комисс түүний үйл ажиллагаа, Хүний эрхийн Үндсэн ойлголт зэрэг сэвдээр 1 цагийн сургалт зохион байгуулж , сургалтанд оролцсон албан хаагчдын сонирхсон асуултанд хариулт өгч гарын авлага, ном товхимол тараан ажиллав.