• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд оролцов

2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдсан аймгийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн болов. Уг зөвлөгөөнд Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь референт оролцож Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын танилуулга болон 2018 он, 2019 оны 05 дугаар сар хүртэлх Хүний эрхийн чиглэлээр аймаг орон нутагтаа хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар таницуулав.