• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Ахмадуудад сургалт зохион байгуулав

2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр буюу Хүний эрхийн Олон улсын өдрийг тохиолдуулан Аймгийн Ахмадын хорооны хүсэлтээр ахмадын хорооны өндөр настан ахмадууддаа Хүний эрхийн Үндэсний Комисс түүний үйл ажиллагаа, Хүний эрхийн үндсэн ойлголт сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж ахмадуудын сонирхсон асуултанд хариулт өгч гарын авлага, ном товхимол тараан ажиллав.