• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэлэлцүүлэгт оролцов

2017 оны 02 сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал асуулга, хэлэлцүүлэгт Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн  Б.Наранбаатар оролцов.