• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт явууллаа

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын 12 жилийн 3–р сургуулийн багш ажилчдад "Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаа ба гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх явц, хөдөлмөрлөх эрхийн асуудал” сэдвээр хичээл зааж, харилцан ярилцлаа. Цаашид сургуулийн нийгмийн ажилтан, үйлдвэрчний холбоотой хамтран ажиллаж давтамжтайгаар сургалтуудыг зохион байгуулж, сурагч, багш ажилчдынхаа хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж байхаар тус сургуулийн захирал Д.Буяндэлгэртэй ярьлаа.