• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

“Тохижилт Сүмбэр” хүний эрхийг дээдлэгч хамт олон болно

Говьсүмбэр аймгийн "Тохижилт сүмбэр” ОНӨҮГ-аас шинэ оны эхний ажлын өдөр нийт ажилтан албан хаагчдаа "Хүний эрх”-ийн сургалтад хамруулах хүсэлт гаргалаа. Тус байгууллага 2016 онд хүний эрхийгдээдлэгч хамт олон болох зорилго тавин ажиллаж байгаа аж.