• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ний ЗӨБС Чойр хэсгийн алба хаагчдад сургалт зохион байгуулав

ЦДҮС ТӨХК-ний ЗӨБС Чойр хэсгийн захиалгаар 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдөр тус хэсгийн албан хаагчдад Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын танилцуулга, Хүний эрхийн үндсэн ойлголт, Хүүхдийн эрх зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулж сургалтад оролцогчдын сонирхсон асуултанд хариулт өгч гарын авлага, зурагт хуудас, ном товхимолыг тараан ажиллав.