• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхэд суурилсан хандлага сургалтад хамтран оролцлоо

Говь-Алтай аймгийн "Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн” ТББ-аас Азийн сантай хамтран 2015 оны 07 дугаар сарын 03 –ны өдөр Есөнбулаг сумын бичил уурхай эрхлэгчид ,холбогдох төрийн байгууллагын ажилчид 21 хүнд Хүний эрхэд суурилсан хандлага сургалтыг зохион байгуулж  ХЭҮК-н ажилтанг Хүний эрхийн үндсэн ойлголт хичээлийг заахыг хүссэн тул тус хичээлийг заалаа.