• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дархан-Уул аймаг дахь ШШГА-ны алба хаагчдад "Хорих байгууллага дахь хүний эрх" сургалт зохион байгуулав.

Дархан-Уул аймаг дахь ШШГА-нд 2015 оны 11 сарын 27-нд Хүний эрхийн ойлголт сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд Хүний эрхийн ойлголт, Хорих байгууллага дахь Хүний эрх сэдвүүдээр мэдээлэл өгсөн бөгөөд энэхүү сургалтыг 12-р сард үргэлжлүүлэн зохион байгуулах юм.