• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дархан-Уул аймгийн Төрийн захиргааны 20 байгууллагын хүний нөөцийн ажилтнуудыг хамарсан сургалт болно