• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн тайлан 2019

Дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн тайлан 2019

2019 оны Тогтвортой хөгжлийн дэлхийн тайлан 9-р сарын 11-нд нээлтээ хийнэ. Тус тайлан шинжлэх ухааны бодлогын интерфейсийг бэхжүүлэх, ядуурлыг арилгах, тогтвортой хөгжлийн талаар олон улсын түвшинд улс төрийн удирдамж өгөх зорилготой НҮБ-ын өргөн хүрээтэй нийтлэл юм. Бие даасан эрдэмтдийн зохиосон хүчтэй шинжлэх ухаан, нотолгоонд суурилсан хэрэгслийн хувьд энэхүү тайлан нь 2030 оны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Эх сурвалж: www.un.org