• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хүний эрхийн боловсролыг түгээж байна

Хүний эрхийн боловсролыг дэмжих, түгээх зорилгоор Дархан-Уул аймгийн хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж, байгууллагуудад Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын танилцуулга, "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль"-ийн ойлголт гэсэн сэдвээр 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр "Comport" зочид буудлын хамт олон, ажилчдад сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгууллаа. Тус сургалтын гол зорилго гэр бүлийн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд гол зорилго оршино.

Хүний эрх, эрх чөлөөг, орон даяар, цаг ямагт

Утас: 7000-0222, 7037-0722