• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааны мэдээ

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн 11 сард байгууллагын хүсэлт захиалгаар 11 байгууллагад 932 иргэнд 12 цагийн сургалтыг Жендэр ба хүний эрх, Хүүхдийн эрх, Олон улсын гэрээ гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд зохион байгуулжээ.