• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга С. Насанбат 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдөр албан бичгийн дугаар 01-А/26 тоот захирамжийг гаргасан байна.