• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ШШГА-ны албан хаагчид Хүний эрхийн сургалтанд хамрагдав

Дархан-Уул аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албанаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2017 оны 05 дугаар сарын 05-нд "Хүний эрхийн олон улсын гэрээ”, "Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаан дахь хүний эрхийн асуудал” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 50 албан хаагч оролцсон байна.