• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Асрамжийн газарт байгаа ахмадуудтай уулзаж сургалт зохион байгууллаа

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын Говийн бүсийн Ахмад настны асрамжийн газрын хүсэлтээр 2016 оны 09 сарын 28-ны өдөр Залуучууд хөгжлийн төвийн амьдрах ухааны сургагч багш Б.Орхонтой хамтран орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн Ч.Нандин-Эрдэнэ Хүний эрх, харилцаа, стресс тайлах арга зам сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд ахмадууд болон ажилчид нийт 21 хүн хамрагдсан ба сохирхосон асуултаа асууж харилцан ярилцаа. Асрамжийн газар нь ахмадуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор олон үйл ажиллагаа, хамт олны ажил зохион байгуулсан байлаа.