• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

МСҮТөвийн багш, ажилчдад сургалт зохион байгууллаа

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын орон нутаг дахь ахлах мэргэжилтэн нь 2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдөр хүний эрхийн боловсрол олгох зорилгоор МСҮТөвтэй хамтран  багш, ажилчдад сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 40 гаруй ажилтан хамрагдсан ба дахин энэ чиглэлээр оюутнууддаа сургалт авах талаар хүсэлтийг тавьж байлаа. Мөн суралтанд хамрагсан ажилчид "Бидэнд мэддэг юм шиг мөртлөө мэддэггүй маш олон эрх байдаг юм байна" гэж ярилцаж байгаа эрхийн чиглэлээр тодорхой ойлголттой болж чадсан нь харагдаж байна.