• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутгийн телевизээр дамжуулан иргэдэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна

Иргэд олон нийтэд хүний эрхийн чиглэлээр зохион байгуулсан үйл ажиллагаа болон бусад мэдээ, мэдээллийг хүргэх, хүний эрхийн боловсрол олгох зорилгоор орон нутгийн DTV-телевизтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилладаг бөгөөд Хүний эрхийн Үндсэний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Дорноговь аймагт ажилласантай холбоотой мэдээ мэдээллийг ХЭҮК-ын Гомдол, хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга Т.Ихтамир ярилцлага өглөө.