• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Орон нутгийн телевизүүдтэй хамтран ажиллаж байна

Хүний эрхийн чиглэлээр иргэдэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор орон нутгийн DSB, MNT, D.TIME.mn-тэй хамтран ажиллаж байна. Тус байгууллагууд нь Хүний эрхийн талаар зохион байгуулж буй үйл ажиллагааг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэж иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангах ажиллах юм. Энэ удаа Хүний эрхийн үндэсний комиссын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргэлээ.