• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Тахарын албанд хяналт шалгалт хийв

Тахарын Ерөнхий газартай байгуулсан " Санамж бичиг”-ийн хүрээнд хуяглан хүргэлтийн авто машин нь стандартад нийцэж буй эсэхэд хяналты шалгалтыг Комиссын даргаар батлагдсан удирдамжийн дагуу 02-р сарын 16-18-ны өдрүүдэд Тахарын 2-р тойргийн Дорноговь аймаг дахь хэсэгт зохион байгууллав. Буцах