• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хууль сурталчлах аяны хүрээнд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэдээлэл өгөв.

Сайншанд сумын ЗДТГ - аас "Хууль сурталчлах аян" - ны хүрээнд Монгол Улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулиар иргэдэд зориулсан эрх зүйн сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтанд аймгийн Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Дорноговь аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Э.Уранбилэг мэдээлэл өгөв.