• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

1,7,6-р багийн Засаг даргын ажлын албаны үйл ажиллагаатай танилцлаа

[thumb=lefthttp://mn-nhrc.gov.mn/uploads/posts/2018-08/1533628441_36246559_1682870821833515_360593028831772672_n.jpg[/thumb 2018 оны 06 сарын 26-ний өдөр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын хүүхдийн эрхинй Улсын байцаагч удирдамжийн дагуу 1,7,6-р багийн Засаг даргын үйл ажиллагаатай танилцсан ба тус ажлын хэсэгт ХЭҮК-ын орон нутаг дахь ажилтан оролцож хамтран ажиллалаа. Багуудын хувьд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хүүхдийн эрх, хамгаалал, хөгжил оролцоо, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн талаар анхааран холбогдох тоон судалгаатай мэдээллийн сан үүсгэн ажиллаж байна. Мөн тул уулзалтаар багуудтай хүний эрхийн чиглэлээр иргэдэд нөлөөллийн үйл ажиллагаа хамтран зохион байгуулах талаар санал солилолцож холбогдох ном гарын авлагыг өглөө.