• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сурталчилгаа брошурын бэлтгэхэд оролцов

Иргэдэд хүний эрхийн боловсрол олгох ажлын хүрээнд Жендэр ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн асуудлаар орон нутгийн ажилтнуудтай хамтран "Маскулинити” сэдвийн хүрээнд брошур бэлтгэн ажиллав. Энэ брошураар нь эрэгтэй хүнийг нийгэм, уламжлал, соёлын хүрээнд хэрхэн ойлгож ирсэнийг иргэд таниулах зорилго агуулсан болно