• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Мэдээлэл

МХАҮТ-ын Дундговь дахь салбар, Дэлхийн зөн ОУБ-ын төлөөлөгчийн газар, Ажил олгогч эздийн холбоо, Баялаг бүтээгчдийг дэвжих холбоо, Иргэний нийгмийн байгууллагын сүлжээ ТББ-тай  хамтран бизнес эрхлэгч, ТББайгууллагуудыг хамарсан 117 оролцогчидод2016 оны 09-р сарын 25-ны өдөр Хүний эрхийн үндэсний комиссын байгууллагаа танилцуулж, сурталчиллаа.  Оролцогчид 5 салбарт хуваагдан аймгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, бизнесийн орчинг бүрдүүлэх, зах зээлийн болон худалдааны нөхцөл байдлыг сайжруулах асуудлаар хэлэлцүүлэг хийж аймгийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгах саналаа нэгтгэв.